Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika pacientov v Svet zavoda Celjske lekarne

27. 10. 2020

Skladno s 36. členom Zakona o lekarniški dejavnosti in 15. členom Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne je član Sveta zavoda Celjske lekarne tudi 1 predstavnik pacientov, ki ga imenuje Svet ustanoviteljev Celjskih lekarn.

 

Rok za oddajo predlogov za imenovanje predstavnika pacientov v Svet zavoda Celjske lekarne je  6. 11. 2020.

 

Predlogi se posredujejo izključno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »Javni poziv – JZ Celjske lekarne«, in sicer na naslov: Mestna občina Celje, Svet ustanoviteljev Celjskih lekarn, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Pegaz