Objavljen Odlok o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini

30. 10. 2020

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 16. redni seji dne 28.10.2020 sprejel Odlok o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, ki je objavljen v današnjem uradnem glasilu. 

 

Rok za začetek teka volilnih opravil je 2.11.2020, splošno glasovanje se bo opravilo v nedeljo, 13.12.2020.

 

V skladu s 30. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi mora splošni akt vsebovati  vrsto referenduma, akt, o katerem se odloča na referendumu, besedilo vprašanja, ki se daje na referendum, dan razpisa referenduma in dan glasovanja na referendumu. Referendumsko območje je območje celotne občine, vsebina vprašanja je predpisana s 16. c členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi.

 

Rok za razpis za vložitev zahteve za razpis referenduma in rok, v katerem mora pristojni organ razpisati splošno glasovanje (na nedeljo ali drug dela prosti dan) sta določena z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi in Statutom Občine Rogaška Slatina. Veljavna volilna in referendumska zakonodaja ne vsebujeta možnosti za prestavitev referendumov zaradi izrednih razmer, vsekakor pa bomo pri organizaciji upoštevali vsa priporočila NIJZ in zagotovili ustrezne organizacijske, strokovne in higienske pogoje za izvedbo volilnih opravil.

 

Izvedbo lokalnega referenduma vodi Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina, ki je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina št. 0320-0002/2019-2 z dne 25.2.2019 (Uradni list RS, št. 22/19).

Pegaz