Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na Brestovški cesti

02. 11. 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na Brestovški cesti

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da se bodo v tem tednu pričela vzdrževalna dela na cesti LC 356131 (Brestovška cesta). Predvidena je rekonstrukcija obstoječega pločnika z zamenjavo dotrajanega cestnega robnika, ureditev ustroja pločnika, delna sanacija odvodnjavanja vozišča ter na novo asfaltiranje celotne širine pločnika. Hkrati se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe javne razsvetljave z novimi stojnimi mesti.  

 

V času izvajanja del bo prihajalo do sprememb prometnega režima, zato občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo v času izvajanja del.

 

 

Hvala za razumevanje in varno vožnjo!

 

 

 

Pegaz