Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina poziva k predlaganju kandidatov za imenovanje v volilne odbore za izvedbo naknadnega referenduma dne 13.12.2020

02. 11. 2020

Občinska volilna komisija vodi izvedbo naknadnega referenduma o uveljavitvi splošnega akta Odloka o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, ki je razpisan za dne 13.12.2020.

 

Splošno glasovanje na 15 voliščih (14 in volišče za predčasno glasovanje na sedežu Občinske volilne komisije) vodijo volilni odbori, ki ga sestavlja predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki. Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed polnoletnih občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.

 

Predstavnik predlagatelja referenduma, pobudnik zahteve za razpis referenduma in oseba, zainteresirana za izid referenduma, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko občinski volilni komisiji dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev.

 

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov  za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor.

 

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina poziva predlagatelje, da predlagajo osebe z izkušnjami in funkcionalnimi znanji, saj  volilni odbor vodi glasovanje in ugotavlja izid glasovanja  na volišču, prav tako pa bo potrebno zaradi trenutne epidemiološke slike skrbeti za pravilno izvajanje ukrepov za zagotavljanje zdravja.

 

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina bo skupaj z lastniki objektov, kjer se bodo izvajale volitve zagotovila ustrezne higienske in zdravstvene pogoje za varno izvedbo vseh volilnih dejanj.

 

 

Številka: 042-0001/2020

Datum: 2.11.2020

 

Predsednica Občinske volilne komisije

                                                                                                            Občine Rogaška Slatina

                                                                                                                 Klavdija Prah

Pegaz