Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina objavlja odločbo o določitvi volišč za naknadni referendum 2020

10. 11. 2020

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je na 2. redni seji dne 9.11.2020 sprejela Odločbo o določitvi volišč njihovih območij v Občini Rogaška Slatina za izvedbo naknadnega referenduma 2020, ki bo dne 13.12.2020.

 

Občinska volilna komisija na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah določi volišča in območja volišč in takšen sklep posreduje pristojni pisarni GURS.

 

Vsa volišča so dostopna invalidom, celotno območje občine predstavlja eno volilno enoto.

Pegaz