Zakaj ustvarjanje zmede med volivci pred naknadnim referendumom?

13. 11. 2020

Organi občine Rogaška Slatina (župan, Občinski svet Občine Rogaška Slatina in Občinska volilna komisija) v celoti in v zakonsko predpisanih rokih sledijo izraženi volji volivcev, izraženi z vložitvijo pobude za zbiranje podpisov za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, ki je bila vložena dne 27. julija 2020.

 

Na izjemno nestrpna in neresnična pisanja, ki se pojavljajo v zvezi z izvedbo razpisanega naknadnega referenduma oz. časovno primernostjo določenega dneva glasovanja, odgovarjamo z naslednjimi (smiselnimi)  vprašanji, na podlagi katerih si bo lahko vsak zainteresiran volivec ustvaril lastno mnenje in se odločil, ali se bo udeležil naknadnega referenduma dne 13.12.2020, predvsem pa ocenil, kakšen interes za izid referenduma imajo skupine, ki blatijo delo organov, ki se trudijo mirno, predvsem pa zakonito, slediti jasno izraženi volji volivcev.

 

1. Ali bi pristojno ministrstvo za pripravo volilnih imenikov (Ministrstvo za notranje zadeve) le te pripravljalo za izvedbo referenduma 13.12., če izvedba referenduma ne bi bila mogoča?

 

2. Ali bi Ministrstvo za javno upravo posredovalo mnenje, da veljavna volilna in referendumska kampanja ne vsebujeta možnosti za prestavitev referenduma, če bi to ne držalo?

 

3. Ali je zaradi predpisane prepovedi zbiranja ljudi organizatorjem referendumske kampanje onemogočeno izvajanje referendumske kampanje (plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih, pošta, družbena omrežja)?

 

4. Ali ni primerno, da se organizacija volišč, vključno s pripravo vseh higienskih ukrepov in volišča za predčasno glasovanje, prepusti Občinski volilni komisiji Občine Rogaška Slatina, kot to določeno v  Zakonu o lokalnih volitvah?

 

5. Ali ni Občina Rogaška Slatina v vsakem primeru razglašenih izrednih razmer znala izvesti primernih ukrepov za zaščito javnega zdravja in izvesti primernega javnega obveščanja?

 

6. Komu torej koristi ustvarjanje zmede med volivci?

 

Vsi organi občine Rogaška Slatina bodo spremljali epidemiološko sliko in predpisane ukrepe in volivce na krajevno običajen način obveščali o morebitnih spremembah rokovnika izvedbe referendumskih dejanj. Kot napisano že uvodoma, pa gre pri določitvi datuma za izvedbo splošnega glasovanja za zakonsko predpisan rok, ki smo ga dolžni zasledovati.

 

Ponovno pojasnilo MJU o izvedbi naknadnega referenduma z dne 18.11.2020

 

Ostanite zdravi.

Pegaz