Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

30. 11. 2020

Na podlagi Poziva Okrožnega sodišča v Celju (Uradni list RS, št. 168/20) Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja objavlja Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju.

 

Rok za predlaganje kandidatov je 14.12.2020 do 12.00. ure.

 

 

 

 

 

 

Pegaz