Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina objavlja poročilo o izzidu naknadnega referenduma 2020

22. 12. 2020

Na spletišču Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina je na vpogled Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina o izzidu glasovanja na naknadnem referendumu o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel na svoji 14. redni seji dne 9.7.2020 (št. 032-0039/2020 z dne 21.12.2020), ki je bilo dne 22.12.2020 posredovano Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina, pobudnici za razpis referenduma ter posredovano v objavo Uradnemu listu RS.

Pegaz