Onesnaženost zraka v zimskem času

30. 12. 2020

Delci PM10 in PM2,5 so mikroskopsko majhni drobci trdne ali tekoče snovi, ki so razpršeni v zraku. Le-ti med drugim vključujejo prah, dim, saje, delce iz obrabe pnevmatik in cestišča, delce prsti itd.

 

Izgorevanje goriv za ogrevanje v gospodinjstvih, poslovnih in javnih objektih ter cestni promet prispevata največji delež k onesnaženosti zraka z delci PM 10 in PM 2,5. Meritve onesnaženosti zraka z delci se izvaja na lokaciji v Celju, podatki pa se prikazujejo na spletni strani ARSO in MONG:

 

https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/

https://prowork-bb.si/econova2_secure/

 

Najvišje ravni onesnaženosti zraka z delci lahko pričakujemo v večjih urbanih središčih, kjer je prisotnih veliko virov onesnaževanja zraka. Občasne meritve onesnaženosti zraka pa kažejo, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih izven središč, predvsem na območjih, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. 

 

Najbolj onesnažujejo zrak zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih nepravilno kuri oziroma se za kurjenje uporabljajo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.

 

V primeru povišane onesnaženosti zraka z delci PM10 priporočamo občanom in pravnim osebam, da upoštevajo priporočila, ki jih je izdal NIJZ (glej povezavo).

 

https://www.nijz.si/sl/povisane-ravni-delcev-pm10-v-zraku-priporocila-za-prebivalce

 

Poleg tega pa tudi priporočamo, da se občani pri izbiri kurilne naprave ali energetski sanaciji objekta obrnejo na usposobljene strokovnjake za energetiko, ki brezplačno svetujejo in pomagajo pri odločitvah v okviru svetovanja ENSVET in preko Eko sklada pridobijo subvencije ali ugodne kredite za okoljske naložbe.

 

Energetska svetovalna pisarna deluje vsak četrtek v Kulturnem centru Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina po predhodni najavi na


E:  ali

T: 041 402 995  (g. Drago Cvrtila)

 

https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet

https://ekosklad.si/public/prebivalstvo

Pegaz