Dodatnih 5 milijonov mask za samozaposlene in mikropodjetja, do 22.1.2021

12. 01. 2021

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ponovno poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

 

Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila  samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi z dne 4. 11. 2020, do mask po tem javnem povabilu niso upravičeni, razen če bo povpraševanje manjše od količine razpoložljivih mask.

 

OZS bo v imenu MGRT, podobno kot novembra lani, razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

 

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske

 

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

 

Namen in cilj javnega poziva je razdelitev 5 mio zaščitnih mask za splošno uporabo brez certifikata za omogočitev poslovanja s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

 

Zaščitne maske se razdelijo na naslednji način:

 

  • za samozaposlenega ali mikro podjetje z 1 zaposlenim 150 zaščitnih mask,
  • za mikro podjetje z 2 zaposlenima 300 zaščitnih mask,
  • za mikro podjetje s 3 zaposlenimi 450 zaščitnih mask
  • za mikro podjetje s 4 zaposlenimi 600 zaščitnih mask.

 

Samozaposleni se šteje za enega zaposlenega. Upravičenec bo zaščitne maske prevzel osebno in sicer na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere je imel na dan 31. 12. 2020 sedež podjetja. V okviru tega javnega poziva lahko vsak upravičenec zaščitne maske prejme le enkrat. Zaščitne maske se bodo razdeljevale do porabe.

 

V primeru večih prijav od razpoložljivih mask, pa lahko razpis zapre že prej. Dodelitev zaščitnih mask upravičencu pomeni, da je prejel državno pomoč. Vrednost 150 kom mask je 78 eur brez DDV.

 

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

 

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se lahko oddajo preko spletne strani www.ozs.si/maske.

 

Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani www.ozs.si/ooz.

 

Poziv je odprt do 22. 1. 2021. Pod pogoji, določenimi v javnem pozivu, se ga lahko zapre prej ali pa podaljša.

 

 

Pegaz