Obvestilo o končanem javnem natečaju, objavljenem dne 2.12.2020

13. 01. 2021

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta Vodja Oddelka za razvoj in investicije v občinski upravi občine Rogaška Slatina, ki je bil objavljen na spletni strani občine dne 2.12.2020 in Zavodu RS za zaposlovanje z registrsko številko prijave NY62230 izbran kandidat.

 

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v vsa gradiva natečajnega postopka. 

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku lahko pridobite pri Petri Gašparić, tel. 038181715.

 

Številka: 110-0015/2020 - 30

Datum:   13. 1. 2021

                       

 

                   mag. Branko KIDRIČ

                  Župan

 

Pegaz