Popis škode na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020

20. 01. 2021

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se pričenja popis oziroma ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic zelo močnega potresa na Hrvaškem dne 29. decembra 2020. Škoda na stavbah po potresu je bila zabeležena v 88 slovenskih občinah, med njimi v občini Rogaška Slatina.

 

Popis bo v občini Rogaška Slatina izvajala občinska komisija po kriterijih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, informacije o sistemu in načinu popisa pa podajamo v nadaljevanju.

 

Oškodovanci naj za popis škode najprej pokličejo na Občino Rogaška Slatina na telefonsko številko 03 81 81 703, in sicer do vključno 1. februarja 2021, ter sporočijo sledeče podatke:

 

 • ime in priimek oškodovanca,
 • naslov prebivališča,
 • lokacijo poškodovanih objektov,
 • predmet škode,
 • kontaktno telefonsko številko in e-naslov.

 

Škodo na naslovu vsakega prijavitelja/oškodovanca si bo na terenu ogledala občinska komisija, ki se bo predvidoma najavila dan pred ogledom.

 

Zaradi čim učinkovitejšega popisa škode na terenu naj oškodovanci pripravijo naslednje podatke:

 

 • parcelno številko, na kateri stoji poškodovani objekt,
 • podatek o vrsti objekta,
 • letu zgraditve objekta,
 • neto uporabni površini poškodovanega objekta,
 • davčno številko in EMŠO lastnika objekta,
 • obvezne so fotografije o nastali škodi.

 

Občinska komisija bo izvedla popis škode ter vse podatke in oceno škode vnesla v obrazec 4 – delna škoda na objektih. Zato naprošamo občane, ki nameravajo škodo po potresu prijaviti, da prijavljajo le škodo, ki je dejansko nastala po potresu in ne poškodb, ki niso posledica potresa.

 

Po sedaj zbranih podatkih zaradi potresa v Občini Rogaška Slatina ni bilo porušenih objektov.

 

Škodo na kulturni dediščini bo ocenjeval Zavod za varstvo kulturne dediščine.

 

 

 

Marko Drofenik

      Tajnik občine

Pegaz