Zavod za gozdove poziva k zbiranju pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot v letu 2021

11. 03. 2021

Zavod za gozdove Slovenije vse lastnike gozdov ponovno obvešča, da bo v mesecu marcu 2021 Zavod za gozdove Slovenije v skladu s 14. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Ur. list RS št. 110/07) pričel z zbiranjem pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina s prvim letom veljavnosti 2022. Vse zainteresirane zato vabijo, da s svojimi pobudami in predlogi sodelujejo pri obnovi gozdnogospodarskih načrtov ter tako pomembno prispevajo k še večji kakovosti gozdnogospodarskih načrtov.

 

Rok za vložitev pisne pobude je 31.3.2021.

Podatki o gozdovih iz trenutno veljavnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot so dosegljivi na spletnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije:

 

http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

 

 

Gozdovi so simbol prostorske in naravne identitete Slovenije. Gospodarjenje z njimi je usmerjano predvsem z gozdnogospodarskim načrtovanjem, ki je v pristojnosti Zavoda za gozdove Slovenije. Usmerjanje gospodarjenja z gozdovi je zahtevno in dolgoročno pomembno usklajevanje  javnih in zasebnih interesov, zato lahko pri njem sodelujejo tudi javnosti in lastniki gozdov.

 

Pegaz