Podaljšanje roka za evidentiranje kandidatov za člane Sveta zavoda III. OŠ Rogaška Slatina

13. 04. 2021

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 23.3.2021 objavila javni poziv (glej povezavo).

Rok za predlaganje kandidatov na obrazcu iz javnega poziva je podaljšan do dne 19.4.2021 do 8.00 ure.

Pegaz