Poziv DVK za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

02. 06. 2021

Na podlagi 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - ZVDZ - UPB, 54/07 - odločba US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti in njihovih delov.

Pegaz