Poziv zainteresirani javnosti k podaji pripomb in predlogov k osnutku pokrajinske zakonodaje

02. 06. 2021

Državni svet Republike Slovenije je lokalne skupnosti pisno seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok), ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na povezavi: www.pokrajine.si/zbornik2020.

 

Državni svet meni, da so osnutki pokrajinske zakonodaje, ki temeljijo na strokovnih in analitičnih izhodiščih, dobra osnova za javno in odprto razpravo v lokalnih skupnostih o vzpostavitvi druge (pokrajinske) ravni lokalne samouprave, ki jo Slovenija z vidika razvojnih potreb in zaznane centralizacije potrebuje.

 

Z osnutki pokrajinske zakonodaje strokovna skupina predlaga teritorialno členitev Republike Slovenije na pokrajine, ureditev pravnega statusa pokrajin, področja nalog pokrajin, organizacijo pokrajin, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, pokrajinsko upravo, načela urejanja financiranja pokrajin, statut pokrajin in pokrajinske predpise, sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi in medsebojno sodelovanje pokrajin, postopek spremembe imena, sedeža in območja pokrajine, naloge pokrajine ter druge zadeve, pomembne za začetek dela pokrajin.

 

Ker želimo, da bi bili predstavljeni zakonodajni predlogi deležni čim širšega družbenega konsenza in podpore lokalne skupnosti, pozivamo vso zainteresirano javnost, da se opredeli do osnutkov pokrajinske zakonodaje in vprašanja same ustanovitve pokrajin, njihovega imena in sedeža ter umestitve naše občine v posamezno pokrajino.

 

Vaše pisne predloge in mnenja lahko posredujete do vključno 15. 6. 2021 na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina ali po elektronski pošti na naslov: obcina@rogaska-slatina.si

 

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je informacijo o pokrajinski zakonodaji že prejel na eni izmed predhodnih sej, stališče lokalne skupnosti pa bo dokončno oblikoval predvidoma na svoji junijski seji, ki je predvidena za dne 30.6. 2021.

Pegaz