Javna objava Izhodišč za pripravo OPPN za del EUP RA9

21. 06. 2021

Povezava do veljavnega akta

 

Na podlagi zasebne pobude so skladno s 108. in 118. členom Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravljena Izhodišča za pripravo OPPN. Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora in javnosti, zato vas vabimo, da si objavljena Izhodišča za pripravo OPPN ogledate ter s predlogi in pripombami prispevate k dopolnitvi Izhodišč, ki bodo podlaga za sprejem odločitve o pripravi OPPN. 

 

Izhodišča bodo objavljena od 21.6.2021 do 30.6.2021.

 

Zainteresirana javnost lahko predloge in pripombe pošlje v pisni obliki na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ali na obcina@rogaska-slatina.si do 30.6.2021.