Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2021

09. 07. 2021

Občina Rogaška Slatina razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena ter stanovanja, na katerih bo Občina  pridobila razpolagalno pravico s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. 

Rok prijave je do vključno 30. 7. 2021

Javni razpis je objavljen dne 9. 7. 2021 tudi v Rogaških novicah.  Dodatne informacije dobite na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, Valerija Šket na telefonski številki 81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.