Obvestilo o volišču Jagodič Boštjan s.p., Steklarska ulica 1 b, Rogaška Slatina

09. 07. 2021

Glede na več vprašanj občanov o točni lokaciji volišča, Občina Rogaška Slatina obvešča vse volivce, ki so vpisani v volilni imenik za volišče 701024 Jagodič Boštjan s.p., Steklarska ulica 1 b, Rogaška Slatina, da se volišče nahaja v proizvodnem prostoru nekdanje Steklarske šole na naslovu Steklarska ulica 1b, ki je v lasti Jagodič Boštjana s.p.