Popis škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami 18. julija 2021

04. 08. 2021

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se v Občini Rogaška Slatina prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih v neurju 18. julija 2021.

 

Oškodovanci škodo prijavijo na spodaj priloženih obrazcih do 20. avgusta 2021.

 

Za izpolnitev obrazca/ev potrebujete naslednje podatke:

 

 • ime in priimek oškodovanca,

 • naslov prebivališča,

 • lokacijo poškodovanih objektov,

 • predmet škode (objekt),

  • parcelno številko, na kateri stoji poškodovani objekt,

  • podatek o vrsti objekta,

  • letu zgraditve objekta,

  • neto uporabni površini poškodovanega objekta,

 • kontaktno telefonsko številko in e-naslov,

 • davčno številko in EMŠO lastnika objekta,

 • obvezne so fotografije o nastali škodi.

 

Po oddanih prijavah bo občinska komisija z ogledom na terenu ocenila prijavljeno škodo po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju.

 

Za dodatne informacije pokličite na 03 8181-732 ali pišite na naslov simona.kucis-pogorelc@rogaska-slatina.si, za 

škodo na kmetijskih zemljiščih kontaktirajte Valerijo Šket 03 8181-728, .

 

Marko Drofenik

Tajnik občine

 

Priloge/obrazci so dostopni na spodnjih povezavah: