Objavljen 3. javni poziv ESRR

20. 09. 2021

Objavljen je 3. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada ESRR.

 

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi: https://www.las-ok.si/3-javni-poziv-esrr/