Obvestilo o zaključenem javnem razpisu 2021 zaradi porabe sredstev

27. 09. 2021

Občina Rogaška Slatina je zaključila Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk na območju Občine Rogaške Slatine v letu 2021.

 

Javni razpis, ki ga je občina objavila dne 08.01.2021, se zaradi porabe sredstev zaključi. Vse prispele vloge po datumu 27.09.2021 bodo vrnjene pošiljateljem.