Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 349/2 in 351/2 k.o. Čača vas

11. 10. 2021

Od 11. 10. 2021 do 26. 10. 2021 bo potekala javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 349/2 in 351/2 k.o. Čača vas. Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina in na spletnem naslovu: https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/.

 

V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa. Zainteresirana javnost lahko predloge in pripombe pošlje v pisni obliki na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ali na obcina@rogaska-slatina.si do 26. 10. 2021, s pripisom »Lokacijska preveritev 2608«.

Pegaz