Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 v petnajstdnevni javni razpravi

28. 10. 2021

Na 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in na podlagi 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) izdajam

 

 

SKLEP

 

 

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 25. redni seji dne 27.10.2021 sprejel sklep o sprejemu predloga Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2022, v 1. obravnavi.

 

Predlog splošnega akta bo v javni razpravi od dne 28.10.2021 do dne 12.11.2021, dostopen je na spletni strani www.rogaska-slatina.si in v pisarni 210 občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

Zainteresirana javnost lahko do dne 12.11.2021 vpogleda v predlog proračuna 2022 ter poda pripombe in predloge, pisno ali na zapisnik.

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                      mag. Branko Kidrič

                                                                                                                                               ŽUPAN

 

 

 

Objava:

- spletna stran Občine Rogaška Slatina,

- oglasna deska Občine Rogaška Slatina,

- Rogaške novice dne 29.10.2021

 

 

Pegaz