Javna objava Osnutka OPPN za del EUP RA9

19. 11. 2021

Na podlagi zasebne pobude je skladno s 111. členom Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravljen osnutek OPPN, ki ga v nadaljevanju javno objavljamo.

 

Tekstualni del:

 

- naslovni listi

- besedilo splošnega akta

 

Grafični del:

 

- 1 izsek OPN

- 2 obstoječe stanje

- 3 prikaz vplivov in povezav

- 4 ureditvena situacija

- 5 komunalna situacija

- 6 geodetsko kotirana situacija

- 7 prerez

 

Priloge:

 

- priloge

 

Pegaz