Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k evidentiranju kandidatov za predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina

14. 01. 2022

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka:  032-0038/2021 - 5

Datum:    11.1.2022

 

 

 

Zadeva: Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina

 

Na podlagi določila 28. člena Zakona o izobraževanju odraslih ter 14. člena Odloka o ustanovitvi JZ LU Rogaška Slatina je Svet zavoda sestavljen iz dveh predstavnikov ustanoviteljev, dveh predstavnikov zaposlenih ter enega predstavnika uporabnikov storitev (odrasle osebe, ki se izobražujejo v javnem zavodu za izobraževanje odraslih).

 

Občinski svet Občine Rogaška Slatina imenuje enega predstavnika ustanovitelja, drugega imenujejo sveti občin soustanoviteljic v skladu z dogovorom; predstavniki delavcev in uporabnikov se volijo neposredno in tajno. Mandat lahko posamezen predstavnik v svetu zavoda pridobi največ dva krat zaporedoma.

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva, da do dne 4.2.2022 na naslov Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina na priloženem instrukcijskem obrazcu oddate utemeljene predloge za enega predstavnika Občine Rogaška Slatina v Svetu zavoda LU Rogaška Slatina za štiriletni mandat.

 

  

mag. Andrejka Flucher l.r.

Predsednica komisije

  

Poslano:

- članom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina,

- krajevnim skupnostim na območju občine.

 

Objava:

- spletna stran občine

Priloga:

- obrazec

Pegaz