Javna objava Izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas

21. 04. 2022

Skladno s 108. in 118. členom Zakona u urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) so pripravljena Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas. Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora in javnosti, zato vas vabimo, da si objavljena Izhodišča ogledate ter s predlogi in pripombami prispevate k njihovi dopolnitvi.

 

Izhodišča bodo objavljena od 21. 4. 2022 do 5. 5. 2022.

 

Zainteresirana javnost lahko predloge in pripombe pošlje v pisni obliki na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ali na obcina@rogaska-slatina.si do 5. 5. 2022.

 

 

Sklep o pričetku priprave SD ZN S2 (dodano dne 30.5.2022):