Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 438/12 k.o. Velike Rodne

30. 05. 2022

 

Od 30. 5. 2022 do 13. 6. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 438/12 k.o. Velike Rodne. Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina in na spletnem naslovu: https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/.

 

Zainteresirana javnost lahko predloge in pripombe pošlje v pisni obliki na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ali na obcina@rogaska-slatina.si do 13. 6. 2022, s pripisom »Lokacijska preveritev 2990«.