Obvestilo o novi določitvi razmejnih območij zlate trsne rumenice

22. 06. 2022
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je na podlagi rezultatov preiskave za ugotavljanje navzočnosti zlate trsne rumenice iz leta 2021 na novo določila razmejena območja zlate trsne rumenice, ki jo povzroča fitoplazma grapevine flavescence doree.