Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Rogaška Slatina

27. 07. 2022