Objava potrjenih seznamov kandidatur in kandidatnih list za lokalne volitve 2022 po izžrebanem vrstnem redu

03. 11. 2022

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) objavlja sezname potrjenih kandidatov za župana,  potrjenih list kandidatov za občinski svet in kandidatur za svete krajevnih skupnosti na območju občine po vrstnem redu, ki je bil določen z žrebom.

Razglase bo v tiskani obliki prejelo tudi vsako gospodinjstvo na območju občine, razobešeni bodo na vsakem posameznem  volišču; navodilo za glasovanje bo čitljivo  izpisano na glasovnici, ki jo prejme volivec/ka na dan glasovanja.