Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - 2022

11. 11. 2022

Občina Rogaška Slatina razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena ter stanovanja, na katerih bo Občina  pridobila razpolagalno pravico s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. 

Rok prijave je do vključno 5. 12. 2022

Javni razpis je objavljen dne 10. 11. 2022 tudi v Rogaških novicah. Dodatne informacije dobite na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, Valerija Šket na telefonski številki 03 81 81 728, elektronska pošta: , vsak delovnik med 8. in 14. uro.