Javni poziv za predlaganje kandidatov za organe / delovna telesa občinskega sveta

19. 12. 2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 1. redni seji dne 19.12. 2022 pripravila besedilo javnega poziva ter vzorec obrazca za predlaganje kandidatov v stalna delovna telesa občinskega sveta / organe.

 

Rok za predložitev predlogov se izteče 13.1.2023.