Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 612/9, 612/11, 612/5 in 609 k.o. Spodnje Sečovo (1170)

27. 12. 2022

Od 27. 12. 2022 do 10. 1. 2023 bo potekala javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 612/9, 612/11, 612/5 in 609 k.o. Spodnje Sečovo (1170). Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina in na spletnem naslovu: https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/.

 

Zainteresirana javnost lahko predloge in pripombe pošlje v pisni obliki na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ali na obcina@rogaska-slatina.si do 10. 1. 2023, s pripisom »Lokacijska preveritev 3255«.