Javna objava pobude za pripravo OPPN za EUP RA9 in RA29

10. 01. 2023

Občina Rogaška Slatina je s strani zasebnega naročnika prejela pobudo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko gradnjo ob Gubčevi ulici v Rogaški Slatini.

 

Postopek se bo vodil skladno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21).