Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za potrebe preoblikovanja stavbnega zemljišča EUP PO12, na parceli št. 494 – del, 493 – del k.o. Zgornji Gabrnik (1164)

10. 05. 2023

Od 10.5. 2023 do 25.5. 2023 bo potekala javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za potrebe preoblikovanja stavbnega zemljišča EUP POD12, na parceli št. 494 – del, 493 – del k.o. Zgornji Gabrnik (1164). Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina in na spletnem naslovu: https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/.

 

Zainteresirana javnost lahko predloge in pripombe pošlje v pisni obliki na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ali na obcina@rogaska-slatina.si do 25. 5. 2023, s pripisom "Lokacijska preveritev 3430"