Obvestilo o zaključenem javnem natečaju

20. 12. 2019

Javni natečaj za položajno delovno mesto Tajnika občine se je zaključil z izbiro kandidata.

Občina Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 110-0017/2019

Datum:   16.12.2019

_

 

Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta na položaju Tajnik občine, ki je bil objavljen na spletni strani občine 15.11.2019, Zavodu RS za zaposlovanje z registrsko številko prijave, št. HS24719 in v Rogaških novicah z dne 15.11.2019 izbran kandidat.

 

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v vsa gradiva natečajnega postopka.

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku lahko pridobite pri Petri Gašparić, tel. 038181715.

 

 

mag. Branko KIDRIČ

Župan