Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina

05. 11. 2019

Predlog strateškega dokumenta je v javni razpravi do dne 19.11.2019, dostopen je na spletni strani www.rogaska-slatina.si in v pisarni 210 občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 0320-0008/2019-01

Datum: 04.11.2019

 

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) izdajam

 

S K L E P

 

 

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 9. redni seji, dne 30.10.2019, obravnaval osnutek Strategije trajnostnega razvoja turizma in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2020 – 2027.

 

Javna predstavitev Strategije trajnostnega razvoja turizma in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2020 – 2027 bo potekala v ponedeljek, dne 18.11.2019, s pričetkom ob 16. uri v sejni sobi Kulturnega centra Rogaška Slatina.

 

Predlog strateškega dokumenta je v javni razpravi do dne 19.11.2019, dostopen je na spletni strani www.rogaska-slatina.si in v pisarni 210 občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

Zainteresirana javnost lahko do dne 19.11.2019 vpogleda v predlog dokumenta ter poda pripombe in predloge, pisno ali na zapisnik.

 

 

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN

Objava:

- spletna stran občine,

- oglasna deska občine,

- Rogaške novice.

 

Vsebina: