Javna razprava o predlogu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2020 bo potekala do 19.11.2019

04. 11. 2019

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 9. redni seji dne 30.10.2019 sprejel predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina v 1. obravnavi.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 0320-0008/2019

Datum:   4.11.2019

 

Na podlagi 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) izdajam

 

S K L E P

 

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 9. redni seji dne 30.10.2019 sprejel sklep o sprejemu predloga Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2020 v 1. obravnavi.

 

Predlog splošnega akta je v javni razpravi do dne 19.11.2019, dostopen je na spletni strani www.rogaska-slatina.si in v pisarni 210 občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

Zainteresirana javnost lahko do dne 19.11.2019 vpogleda v predlog proračuna ter poda pripombe in predloge, pisno ali ustno na zapisnik.

 

 

mag. Branko Kidrič

                                                                                                                                   ŽUPAN

 

Objava:

- spletna stran občine,

- oglasna deska občine,

- Rogaške novice.

 

Vsebina: