Prijava škode zaradi posledic neurja s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019

25. 07. 2019

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode zaradi močnega neurja s poplavami, močnim vetrom in točami 7. in 8. julija 2019, Občina Rogaška Slatina izvaja postopke ocenjevanja škode z zbiranjem vlog. 

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala SKLEP o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami, močnim vetrom in točami 7. in 8. julija 2019. Neposredna škoda na stvareh se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih. Regijske komisije za ocenjevanje škode opravijo kontrolne preglede do 30. avgusta 2019.

 

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo do 22. avgusta 2019.

 

Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcu:

  • 1 obrazec za KMETIJSKA ZEMLJIŠČA; Ocenjuje se škoda na poškodovanih zemljiščih zaradi plazenja, nanosa mulja , kamenja ipd. Škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje!
Prijava škode je možna do petka, 16. avgusta 2019.
 
Vloge so na voljo na spletni strani občine, dvignete pa jih lahko tudi na vložišču Občine Rogaška Slatina v poslovnem času občinske uprave (pon., tor., čet.: 8.00 - 15.00, sre.: 8.00 - 16.00 in pet. 8.00 - 14.00).

 

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete: na tel. št.: