Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta

03. 07. 2019

Občina Rogaška Slatina je zaključila postopek izbire za zasedbo uradniškega delovnega mesta Občinski redar III z izbiro kandidata.

 

M E D O B Č I N S K I    I N Š P E K T O R A T  I N  R E D A R S T V O

občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: (03)818-17-01; 818-17-34, F:03 81-81-724

E:inspektorat@rogaska-slatina.si

 

Številka: 110-0011/2019-2

Datum:   3.7.2019

 

 

Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta »Občinski redar III« v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Rogaška Slatinam Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, ki je bil objavljen na spletnih straneh občin ustanoviteljic dne 13.5.2019 in na Zavodu za zaposlovanje dne 16.5.2019 z registrsko številko prijave HR21777 izbran kandidat.

 

Neizbrani kandidati imajo v osnih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat predložil/navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva natečajnega postopka.

 

Dodatne informacije o zaključenem natečajnem postopku lahko dobite pri ge. Petri Gašparić, tel. 03 8181715.

 

mag. Branko Kidrič, župan