Objava namere za sklenitev neposredne menjalne pogodbe

27. 06. 2019

Občina Rogaška Slatina bo po poteku 20 dni sklenila menjalno pogodbo za nepremičnine v k.o. Sv. Florijan in k.k. Strmec.

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI   NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

 

za menjavo nepremičnin v lasti Občine Rogaška Slatina: ½ nepremičnin v k.o. 1171, parc.št. 100/1, 1042, 1056, 1065, 1066, 1071/1, 1071/3, 1071/5, 1073/1, 1073/3, 1076/2, 1080, 1151/1, 1151/3, 136, 137, 63, 64, 65, 66, 67 in 753/1 v skupni izmeri 25.725,50 m2. Občina Rogaška Slatina bo pridobila nepremičnine v lasti fizične osebe, v skupni izmeri 9832 m2, in sicer: ½ nepremičnin v k.o. 1171, parc.št. *232, 752/1, 1071/4, 1073/2, 1/1 parc.št. 1403/11 k.o. 1171 in 1/1 nepremičnin k.o. 1172, parc.št. 588/20, 588/25, 587/17, 587/20.

 

Za menjavo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 26.6.2019. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.