Občina Rogaška Slatina objavlja nameri o sklenitvi neposrednih pogodb

30. 04. 2018

Po poteku 15 dni bo župan, mag. Branko Kidrič, pristopil k podpisu pogodb