Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ v 2018

08. 02. 2018

Poziv občine lastnikom nepremičnin glede sporočanja sprememb podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ 2018, glede podajana vlog za oprostitev in možnosti vpogled v svoje podatke za odmero NUSZ 2018.

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ v letu 2018 

 

1. Poziv lastnikom nepremičnin, da sporočijo vse spremembe podatkov, ki so podlaga za odmero NUSZ v letu 2018.

Zaradi odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018, Občina Rogaška Slatina poziva vse lastnike nepremičnin, da do 5. marca 2018 sporočijo vse spremembe podatkov, ki so podlaga za odmero NUSZ.

 

Obrazec za prijavo odmernih osnov se dobi v VLOŽIŠČU občine, ali pa izpiše iz spletne stani www.rogaska-slatina.si, modul Vloge in obrazci:

 

 

2. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018.

Zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) Občina Rogaška Slatina obvešča, da lahko do 5. marca 2018 vložijo zahtevo za oprostitev plačila NUSZ za leto 2018.

Zahtevo za oprostitev ali delno oprostitev plačila NUSZ za leto 2018 je treba vložiti do 5. marca 2018 pri Oddelku za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2.

 

Zahtevo za oprostitev je mogoče podati na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 72/2017).

Obrazca za podajo vloge je se dobi v VLOŽIŠČU občine, ali pa izpiše iz spletne stani www.rogaska-slatina.si, modul Vloge in obrazci.

Obrazec:

 

3. Vpogled v podatke o odmernih osnovah zavezancev za plačilo NUSZ 2018:

Vse lastnike,oz. uporabnike nepremičnin obveščamo, da je na Oddelku za okolje in prostor možen vpogled njihovih podatkov o odmernih osnovah za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Vpogled v podatke je mogoče opraviti v poslovnem času občinske uprave občine po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti:

 

Obveščanje javnosti:

 

Vlado KUČAN, referent I

Oddelek za okolje in prostor