Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za območje P3 z okolico (ZD7)

09. 01. 2020

Pričenja se javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja - staro mizarstvo.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

 

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

 

Obvestilo

 

Občina Rogaška Slatina obvešča občane in pravne osebe, da se pričenja javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja (območje starega mizarstva).

 

Javna razgrnitev bo potekala od 13. januarja 2020 in bo trajala do 13. februarja 2020.

 

Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2.

 

Javna razprava bo v četrtek, 23. 1. 2020 ob 17. uri v sejni sobi Kulturnega centra Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina.

 

mag. Branko Kidrič

Župan