Pobuda za spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina

03. 02. 2020

Zbiranje pobud bo potekalo od 3. 2. 2020 do 15. 3. 2020.

Občina Rogaška Slatina obvešča občane in pravne osebe, da pričenja postopek zbiranja pobud za spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19).  

Zbiranje pobud bo potekalo od 3. 2. 2020 do 15. 3. 2020.  

Vloga za posredovanje pobude je dostopna na spletni strani in na vložišču Občine Rogaška Slatina.