Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2020

07. 02. 2020

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2020 v okvirni višini 12.500,00 EUR. Rok prijave je do vključno 28. 2. 2020

Javni razpis je objavljen dne 7.2.2020 v Rogaških novicah.  Vse podrobnosti v zvezi z objavo so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije dobite na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za družbene dejavnosti, Valerija Šket na telefonski številki 81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.