Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za delovno mesto Vodja investicij

07. 02. 2020

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta Vodja investicij, izbrana kandidatka.

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta Vodja investicij, ki je bil objavljen na spletni strani občine dne 10.1.2020 in Zavodu RS za zaposlovanje z registrsko številko prijave HS47250 izbrana kandidatka.

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v vsa gradiva natečajnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku lahko pridobite pri Petri Gašparić, tel. 038181715.

 

 

 

 

                         

 

                   mag. Branko KIDRIČ

                  Župan