Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

17. 03. 2020

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 25/20 z dne 15.3.2020.


Odlok je sprejet na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 33/06, ki določa nadzorne organe in za kršitelje predpisuje globe. Nadzor nad spoštovanjem navedenega odloka izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, v nadaljnjem besedilu: Odlok) je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prej omenjeni odlok pa ne prepoveduje ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji. Ravno tako odlok tudi ne prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. ter ne posega v ureditev razmerij med delavcem in delodajalcem.

V skladu z odlokom so dovoljene le v 2. členu odloka navedene izjeme. To so: 

prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,

lekarne,

prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,

kmetijske prodajalne,

bencinske servise,

banke,

pošta,

dostavne službe,

trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter

druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Tako odlok med drugim dovoljuje ponudbo in prodajo potrošnikom na daljavo (po spletu), kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, pri tem pa naj se zagotovi dostava blaga potrošniku na dom. Pri tem pa je treba dosledno upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na spletni strani objavilo odgovore in pojasnila na najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, ki so na voljo na povezavi  https://www.gov.si/novice/2020-03-16-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/ .