Uradne objave

Glavne uradne objave

13 MAR, 2020
JVIZ Vrtec Rogaška Slatina objavlja obvestilo o zagotavljanju varstva otrok (predšolskih in šoloobveznih) za nujne primere

JVIZ Vrtec Rogaška Slatina na povezavi http://www.vrtec-rogaska.si/obvestilo-za-starse/ objavlja obvestila za starše predšolskih otrok, povezana z zagotavljanjem varstva v nujnih primerih v času trajanja izrednih ukrepov zaradi pandemije. JVIZ Vrtec Rogaška Slatina bo izvajal varstvo tudi za...

Beri dalje
6 MAR, 2020
Svet JZ Knjižnica Rogaška Slatina objavlja javni razpis za direktor/ico knjižnice za mandat 5 let

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15) ter 15. člena Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina (Uradni list, RS 57/2003, 105/03, 116/08, 12/09 in 51/09) je Svet JZ Knjižnice Rogaška Slatina na seji dne 26. 2. 2020 sprejel Sklep o...

Beri dalje
25 FEB, 2020
Javni natečaj za delovno mesto Vodja investicij

Občina Rogaška Slatina zaradi odstopne izjave izbrane kandidatke ponovno objavlja Javni natečaj za delovno mesto Vodja investicij v Oddelku za razvoj in investicije.

Beri dalje
19 FEB, 2020
Obvestilo o popolni zapori občinske ceste

Občina Rogaška Slatina obvešča občane in gospodarske subjekte, da bo od 24.2. do 24.4.2020 popolna zapora prometa na lokalni cesti LC 356 112 (Rogaška Slatina – Cerovec III), na odseku gradbišča,  zaradi ureditve mostu preko Irskega potoka.  

Beri dalje
11 FEB, 2020
Javni poziv za posredovanje vlog za kandidata Sosveta za varnost državljanov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k predlaganju kandidata za Sosvet za varnost državljanov

Beri dalje
11 FEB, 2020
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2020, rok odprt do 10.4.2020.

Beri dalje
7 FEB, 2020
Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2020

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2020 v okvirni višini 12.500,00 EUR. Rok prijave je do vključno 28. 2. 2020

Beri dalje
7 FEB, 2020
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za delovno mesto Vodja investicij

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta Vodja investicij, izbrana kandidatka.

Beri dalje
6 FEB, 2020
Podaljšanje roka javne razgrnitve osnutka sprememb splošnega akta

Rok se podaljšuje do 17. februarja 2020.

Beri dalje
3 FEB, 2020
Pobuda za spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina

Zbiranje pobud bo potekalo od 3. 2. 2020 do 15. 3. 2020.

Beri dalje